DISCLAIMER

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Landuwasco omgaat met de website en de persoonsgegevens die zij via de website verkrijgt. Bij het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

Aansprakelijkheid

Landuwasco spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Landuwasco is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Landuwasco mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Landuwasco is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Verder aanvaardt Landuwasco geen aansprakelijkheid voor ontvreemding van de persoonsgegevens door derden.

Intellectueel eigendom

Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Landuwasco. Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast. Landuwasco is ook niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt. Landuwasco behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

Privacy

Verstrekte persoonlijke gegevens zullen door Landuwasco naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit eventueel noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten. U zal Landuwasco, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van deze webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

De Wet bescherming persoonsgegevens

Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van Landuwasco. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. Landuwasco verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien u daar zelf voor gekozen heeft door ons een e-mailbericht te zenden, een (sollicitatie)formulier in te vullen of een bestelling te doen via onze website. Landuwasco gebruikt deze persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

  • Het verstrekken van informatie over Landuwasco, haar producten of diensten
  • Het verlenen en verbeteren van onze producten en diensten
  • Het opnemen van uw gegevens voor de sollicitatieprocedure
  • Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen

Minderjarigen

Als u jonger bent dan 16 jaar, heeft u toestemming nodig van uw ouders/ voogd om uw persoonsgegevens te verstrekken aan Landuwasco. Indien u jonger bent dan 16 jaar kunnen uw ouders/voogd de aan ons verstrekte gegevens laten aanpassen of verwijderen.

Delen en bekendmaking van persoonsgegevens

Landuwasco verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens aan niemand. Landuwasco kan uw persoonsgegevens delen met derden die worden ingeschakeld om namens Landuwasco producten te leveren of diensten te verlenen. Dit is niet op sollicitanten van toepassing.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens

Indien u wilt weten welke gegevens Landuwasco over u heeft vastgelegd en waarvoor Landuwasco deze gegevens gebruikt, dan kunt u informatie hierover opvragen via het informatieformulier op www.Primusnederland.nl. Via deze weg kunt u Landuwasco ook verzoeken uw gegevens aan te passen of te verwijderen.

Wijzigingen

Deze disclaimer/ privacy verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. Landuwasco geeft u het advies regelmatig deze pagina te raadplegen over eventuele wijzigingen.

Colofon

Landuwasco B.V.
Bellstraat 10
3133 KE Vlaardingen

Telefoon: +31.10.435.85.11
Fax: +31.10.460.11.72
E-mail: mail@landuwasco.nl

Kamer van Koophandel Rotterdam 24229518

Grafische vormgeving
GoMotion Multimedia, Maassluis 

Opzet en inhoud
Landuwasco

Technische realisatie
GoMotion Multimedia, Maassluis 

Landuwasco heeft waar nodig en voor zover mogelijk de vereiste toestemmingen verkregen. Instellingen en personen die desondanks menen dat hun rechten zijn geschonden, kunnen contact opnemen met Landuwasco.


Belangrijke informatie over cookies

In juni 2012 is er een nieuwe wet in werking getreden en daarom moeten we u informeren over de cookies die bij uw bezoek aan Primusnederland.nl kunnen worden geplaatst.

Cookies zijn kleine bestandjes die met pagina´s van een website worden meegestuurd naar uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen, met de bedoeling dat uw browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen zodat u bij een volgend bezoek aan Primusnederland.nl als gebruiker wordt herkend. Bij het gebruik van Primusnederland.nl kan door Landuwasco, en/of door derden, informatie over uw gebruik van Primusnederland.nl en van andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

First en third party cookies

Bij het bezoeken van Primusnederland.nl kunnen eigen Landuwasco cookies en cookies van derde partijen worden geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor Landuwasco, worden door Landuwasco op uw computer opgeslagen en alleen Landuwasco heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Dit worden ook wel first party cookies genoemd. Zulke cookies worden door Landuwasco bijvoorbeeld gebruikt om u instellingen te onthouden.

Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen, worden door derde partijen op uw computer opgeslagen, en alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Dit worden ook wel third party cookies genoemd. Het is belangrijk om te weten dat Landuwasco geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze 'third party cookies'. Landuwasco maakt gebruik van third party cookies voor het vergaren van statistieken over het gebruik van de site primusnederland.nl.

Weigeren en verwijderen van cookies

u kunt uw browser zo instellen dat u tijdens u volgende gebruik van Primusnederland.nl geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de help functie van u browser. Daarnaast kun u de meeste cookies die bij gebruik van Primusnederland.nl worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kun u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser. 

Als u cookies weigert en/of verwijdert kan het gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van Primusnederland.nl of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) Primusnederland.nl. Na het uitschakelen van cookies kun u overigens wel advertenties blijven zien.

Let op: het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig herhalen.

Als u gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat u uitlogt indien u een openbare computer verlaat. Houd ook u wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder uw toestemming, gebruik maken van uw Landuwasco account.

Wijziging van deze Verklaring

Landuwasco behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie Verklaring op de hoogte bent.

Deze Cookie Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 08 augustus 2012.